Zákaznické centrum: 722 600 000
Vaše prodejna:
Vaše prodejna:
Zákaznické centrum: 722 600 000

Vrácení zboží

Nadum.cz — Stavební e-shop
Mrzí nás, že jsme nesplnili Vaše očekávání a zboží vrácíte.

Zboží, které jste zakoupili tzv. distančním způsobem, tedy přes internet nebo po telefonu, máte právo do 14 dnů bez udání důvodů vrátit. Důležité je vědět, že tato možnost platí i v případě, kdy jste si zboží vyzvedli osobně. Klíčové je, že obchod proběhl přes e-shop, a ne způsob předání zboží.
  1. Kontaktuje náš tým na info@nadum.cz s vyplněným formulářem, který obsahuje
    1. Identifikaci příjemce – musí se jednat o osobu/firmu uvedenou na DL, faktuře
    2. Číslo faktury
    3. Specifikace zboží, které bude  navráceno – druh, množství, cena (důvod vrácení -nepovinné)
    4. Telefonní a emailový kontakt
  2. Na základě tohoto se Vám vystaví vratkový protokol s adresou prodejny, kde má zboží být navráceno, náš tým Vám následně poskytne veškeré informace k navrácení zboží. Zákazník se zavazuje, že zboží navrátí nepoškozené, zabalené tak, aby nedošlo k poškození a na vlastní náklady na prodejnu. Zásilka bude zřetelně označena číslem vratky, které bude uvedeno na vratkovém protokolu, který mu tým Nadum.cz vystaví a zároveň bude informovat info@nadum.cz o odeslání či doručování zboží.
Vratkový formulář: https://www.nadum.cz/out/pictures/wysiwigpro/FORMUL%C3%81%C5%98%20ODSTOUPEN%C3%8D%20OD%20KUPN%C3%8D%20SMLOUVY2.docx
 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím.
Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Prodávající v případě odstoupení od kupní smlouvy potvrdí bez zbytečného odkladu kupujícímu v textové podobě přijetí odstoupení od smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@nadum.cz

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu,
a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Nárok na náhradu škody vzniklé na vráceném zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit
i poskytnutý dárek.

Pokud byla provedena objednávka zboží s osobním odběrem v partnerských pobočkách, je reklamace řešena procesem částečně na straně partnerské pobočky (kontrola zboží, převzetí zboží, vystavení předávacího protokolu). Vrácení platby za zboží je provedeno centrálně ze společnosti Deus Tectum spol. s.r.o. pouze bezhotovostním převodem na bankovní účet kupujícího. Číslo účtu sdělí zákazník obsluze partnerské pobočky.

Nenechte si ujít nejvýhodnější slevy, novinky a akce